HomeO aplikaci

O aplikaci

Monitor Dálniční Dopravy je aplikace, která by měla ulehčit všem řidičům cestujícím pravidelně po dálnici do práce život. Uživatel naší aplikace bude vědět vždy a včas ty nejaktuálnější informace o dálničních nehodách, dopravních výlukách a místech, kde se tvoří dlouhé kolony automobilů. A to pouze přesně v místech a časech, která ho zajímají.

Zapomeňte na nespolehlivé a roztříštěné dopravní zpravodajství z různých médií. Naše aplikace dává úplně novou dimenzi dopravnímu zpravodajství, které sbírá případně detekuje ze všech dostupných zdrojů a konsoliduje je na jediném místě. Vše funguje zcela automaticky, přesně, cíleně a bezprostředně rychle.

O co jde

Cílem aplikace je informovat včas a cíleně své uživatele o dopravních kolonách na dálnicích způsobených jak dopravními nehodami, tak i stavebními pracemi. Aplikace každou minutu vyhodnocuje dopravní situaci na sledovaných dálnicích a pokud detekuje problém, bezprostředně o něm informuje uživatele, kterých se to týká.

Jak to funguje

Celý princip je jednoduchý
1. zdarma se zaregistrujete
2. vyberete si úseky dálnice, po kterých pravidelně jezdíte
3. zvolíte si orientační časy v kterých se po dálnici obvykle pohybujete a způsob notifikace dopravním incidentu

Naše aplikace na základě takto zadaných údajů, pokaždé když dojde k nějakému dopravnímu incidentu na sledovaném úseku dálnice,tak Vám o něm doručí zprávu. A to jak na zadaný e-mail nebo i přes SMS na mobil. Jakmile problém na dálnici skončí, aplikace Vás o tom bude informovat také.

Už nikdy nestůjte v dopravní koloně na dálnici. Buďte informování o každém dopravním incidentu na vaší dálnici jako první a najděte si včas alternativní objížďku.

Stav projektu

Aplikace nyní pokrývá celou dálniční síť České republiky a to jmenovitě dálnice D1, D2, D3, D5, D8 a D11. Aplikace umí zatím pouze upozorňovat na dopravní incidenty pomocí e-mailové zprávy, podpora SMS zpráv bude doplněna později.Nepodařilo se nám totiž zajistit žádnou SMS bránu kde by bylo možné odesílat SMS zprávy zdarma.

Kontaktujte nás

Pokud vás aplikace zaujala, případně chcete nahlásit chybu nebo námět na novou funkcionalitu, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected].